Prospekty


Prospekt výrobkov z drôtu a kovovýroba.                             Vinuté hadice do predpätého betónu.

 

Baško prospekt kov a zábradlie                                            prvky betónových konštrukcií